dr inż Małgorzata Adamska
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wejdź na moją stronę dla studentów Politechniki Opolskiej